Musikgarten

Musikgarten-Kurse ab Frühjahr 2020 im Sheridan-Park für…

…Babys ca. 5-11 Monate

Kursbeginn 12.02.2020
Mittwoch 11:00-11:30 Uhr
10 x 30 Minuten, 65 €
Kursleitung: Christiane Sándor

…Babys ca. 8-18 Monate

Kursbeginn 03.03.2020 (leider bereits ausgebucht)
Dienstag 11:00-11:30 Uhr
10 x 35 Minuten, 70 €
Kursleitung: Christiane Sándor

…Kleinkinder ca. 18-24 Monate (Musikgarten I)

Kursbeginn 03.03.2020
Dienstag 9:10-9:50 Uhr
10 x 40 Minuten, 75 €
Kursleitung: Christiane Sándor

…Kleinkinder ca. 1,5 – 2,5 Jahre (Musikgarten I)

Kursbeginn 04.03.2020 (leider bereits ausgebucht)
Mittwoch 10:10-10:50 Uhr
10 x 40 Minuten, 75 €
Kursleitung: Christiane Sándor

…Kleinkinder ca. 2,5 – 3,5 Jahre (Musikgarten I)

Kursbeginn 03.03.2020 (leider bereits ausgebucht)
Dienstag 10:05-10:45 Uhr
10 x 40 Minuten, 75 €
Kursleitung: Christiane Sándor

…Kleinkinder ca. 2,5 – 3,5 Jahre (Musikgarten I)

Kursbeginn 04.03.2020 (leider bereits ausgebucht)
Mittwoch 9:15-9:55 Uhr
10 x 40 Minuten, 75 €
Kursleitung: Christiane Sándor

…Kindergartenkinder und Geschwister (Musikgarten II)

Kursbeginn 04.03.2020 (leider bereits ausgebucht)
Mittwoch 15:30-16:15 Uhr
10 x 45 Minuten, 80 €
Kursleitung: Christiane Sándor